Velkommen til Furuset Vel

Velkommen til Furuset Vel

Furuset Vel ble stiftet 17. februar 1912. I dag har Velet nær 200 medlemmer - det store flertallet er bosatt på Furuset, i bydel Alna, Oslo kommune. Furusetheimen ble åpnet 5. februar 1927, og har siden vært sentrum for Furuset Vel. Furusetheimen har dessuten en nittiårig tradisjon som kinolokale, en tradisjon som videreføres i dag med fulldigitalisert visningsutstyr.

Les mer
Furuset Vel  slår alarm

Furuset Vel slår alarm

Gamle Furuset – et villaområde med tradisjoner over 100 år tilbake - står i fare for å endre karakter. Spekulanter kjøper opp boliger, konverterer dem til hybelbygg og tjener gode penger på å leie ut til gjestearbeidere og andre som har kortere opphold i området. Furuset Vel frykter forslumming.

Les mer
Ta ansvar for Gamleveien/Bratzbakken

Ta ansvar for Gamleveien/Bratzbakken

Furuset Vel har i lengre tid forsøkt å få Oslo kommune til å ta ansvar for brøyting og vedlikerhold av noen eldre, private veier som for lengst er offentlige, i gavnet om ikke i navnet.

Les mer
Furuset hybilifiseres

Furuset hybilifiseres

Furuset er et pressområde, i den forstand at boligene blir flere, og boligmassen tettere og tettere. Dette skyldes ikke bare nybygg, i form av blokker, rekkehus eller villaer, men ofte også at eldre villaer ombygges til hybelhus, og at gamle "eplehager" blir tomter for nye hybelhus. Muligens lønnsomt for utbyggere, men ikke nødvendigvis noe pluss for bomiljøet. Flere leietakere som rimeligvis ikke føler særlig forpliktelse for bomiljøet, samt økt gjennomtrekk, belaster. Bildet viser et stort hus som nå er under oppføring, og som ser mer ut som hybelhus enn som ordinær bolig. Midt i et veletablert bomiljø på "gamle" Furuset.

Les mer
Hvem skal passe på veiene?

Hvem skal passe på veiene?

Flere av småveiene på Furuset er i privat eie - dvs at veiløpet er en del av tomten veien grenser til. Forklaringen er enkel - fra gammelt av var disse veistubbene ofte anlagt av, og senere vedlikeholdt av de boligeierne som hadde grenser opp til veien. Adkomst var stikkordet. Den lille gangstubben fra Grorudveien ned mot Maria Dehlis vei - kalt "Gamleveien", eller helt spesifikt "Bratzbakken" (se bildet) - er en slik vei. En "vel-vei". Nå er det tid for å endre dette forholdet.

Les mer

Furuset Vel finnes på Facebook - med oppdateringer, artikler og kommentarer!
(Klikk på logo for å komme til Facebook-siden)

 

Bli informert,
Bli oppdatert,
Bli medlem i Furuset Vel
 

Klikk på lenken i teksten over, så får du opp en ferdigadressert epost som du sender. Oppgi navn, mobilnummer og adresse. 
Ordinært medlemsskap koster kr. 250,- per år, Du får tilsendt giro etter innmelding. 


Furusetheimen har vært - og er fortsatt - kinolokale. Filmklubben har møter 6-8 ganger årlig, med utvalgte filmer som introduseres, og med hyggelig samvær! Allerede på 1930-tallet var tilbudet godt i gang, som denne snart nitti år gamle plakaten viser.Micheletveien ca. 1900 - etter maleri av Knut T. Qvelprud

Og samme motiv i 2020