Vil du bli medlem i Furuset Vel?

Vil du bli medlem i Furuset Vel?

Vi trenger deg som brenner for lokale saker og ønsker å påvirke nærmiljøet ditt positivt. Det kan du gjøre som medlem i Furuset Vel. Send en mail til post@furusetvel.no om det du er opptatt av. Som medlem får du også rabatt på leie av Furusetheimen.

Les mer
Vil du bli medlem i Furuset Vel?

Vil du bli medlem i Furuset Vel?

Vi trenger deg som brenner for lokale saker og ønsker å påvirke nærmiljøet ditt positivt. Det kan du gjøre som medlem i Furuset Vel. Send en mail til post@furusetvel.no.

Les mer
Velkommen til Furuset Vel

Velkommen til Furuset Vel

12.05.20 13:58
av Christian Boe Astrup

Furuset Vel ble stiftet 17. februar 1912. I dag har Velet nær 200 medlemmer - det store flertallet er bosatt på Furuset, i bydel Alna, Oslo kommune. Furusetheimen ble åpnet 5. februar 1927, og har siden vært sentrum for Furuset Vel. Furusetheimen har dessuten en nittiårig tradisjon som kinolokale, en tradisjon som videreføres i dag med fulldigitalisert visningsutstyr.

Les mer
Innspill til revisjon av småhusplanen

Innspill til revisjon av småhusplanen

23.08.21 11:12
av Hege Ajer Petterson

Oslo kommune skal revidere gjeldende reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220), også kalt «småhusplanen». Når revidert småhusplan er vedtatt av bystyret, vil den gi nye juridisk bindende føringer og rammer for byggesaksbehandling i områdene der planen gjelder. Her er teksten Furuset Vel sendte til Plan- og bygningsetaten 16. august.

Les mer
200.000 kroner i tvangsmulkt for Soleglad 4

200.000 kroner i tvangsmulkt for Soleglad 4

30.09.20 07:57
av Jon Ruder

De ansvarlige er ilagt 200.000 kroner i tvangsmulkt for ikke å etterkomme en stoppordre på byggearbeider, og for ikke å etterkomme pålegg om å sikre byggeplassen, skriver Akers Avis. – Vi har samtidig varslet om at vi vurderer å frata selskapet Multi Bygg Consult AS flere ansvarsretter. – Vi ser svært alvorlig på brudd på stoppordre og manglende sikring av byggeplassen, sier avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla i Plan- og bygningsetaten til avisen.

Les mer
Furuset Vel  slår alarm

Furuset Vel slår alarm

28.08.20 17:24
av Christian Boe Astrup

Gamle Furuset – et villaområde med tradisjoner over 100 år tilbake - står i fare for å endre karakter. Spekulanter kjøper opp boliger, konverterer dem til hybelbygg og tjener gode penger på å leie ut til gjestearbeidere og andre som har kortere opphold i området. Furuset Vel frykter forslumming.

Les mer
Furuset hybilifiseres

Furuset hybilifiseres

24.05.20 17:40
av Christian Boe Astrup

Furuset er et pressområde, i den forstand at boligene blir flere, og boligmassen tettere og tettere. Dette skyldes ikke bare nybygg, i form av blokker, rekkehus eller villaer, men ofte også at eldre villaer ombygges til hybelhus, og at gamle "eplehager" blir tomter for nye hybelhus. Muligens lønnsomt for utbyggere, men ikke nødvendigvis noe pluss for bomiljøet. Flere leietakere som rimeligvis ikke føler særlig forpliktelse for bomiljøet, samt økt gjennomtrekk, belaster. Bildet viser et stort hus som nå er under oppføring, og som ser mer ut som hybelhus enn som ordinær bolig. Midt i et veletablert bomiljø på "gamle" Furuset.

Les mer
Hvem skal passe på veiene?

Hvem skal passe på veiene?

24.05.20 17:11
av Christian Boe Astrup

Flere av småveiene på Furuset er i privat eie - dvs at veiløpet er en del av tomten veien grenser til. Forklaringen er enkel - fra gammelt av var disse veistubbene ofte anlagt av, og senere vedlikeholdt av de boligeierne som hadde grenser opp til veien. Adkomst var stikkordet. Den lille gangstubben fra Grorudveien ned mot Maria Dehlis vei - kalt "Gamleveien", eller helt spesifikt "Bratzbakken" (se bildet) - er en slik vei. En "vel-vei". Nå er det tid for å endre dette forholdet.

Les mer
Ole Reistad - flygeren fra Furuset

Ole Reistad - flygeren fra Furuset

21.05.20 15:40
av Christian Boe Astrup

Ole Imerslun Reistad (født 26. juni 1898, død 22. desember 1949) fra Furuset var en idrettsmann, flyger og offiser. Som vanlig ble bysten av ham bekranset på 17. mai - for øvrig et av de få arrangementene som gikk som vanlig i disse corona-tider. Reistad var hele livet idrettsinteressert, og i guttedagene på Furuset var det fotball og langrenn som gjaldt. Han gikk på folkeskolen på Furuset, der bysten hans står i dag. Som femtenåring var han med og stiftet gutteforeningen Jarlen, som 14. januar 1914 ble omdannet til Furuset Idrettsforening.

Les mer
Trygve Lie - verdensborgeren fra Grorudveien

Trygve Lie - verdensborgeren fra Grorudveien

18.05.20 10:35
av Christian Boe Astrup

Trygve Lie Lie var født i Kristiania, men flyttet til Grorud i det daværende Aker som seksåring, og vokste opp i Grorudveien 52. Her drev moren kafe - bygningen står fortsatt. Som voksen ble Lie den første generalsekretæren i FN. Han fikk sitt eget minnesmerke i 1994, et kvart hundreår etter sin død i 1968. På Trygve Lies plass, like ved Trygve Lies bro over E6, og like foran Furuset senter.

Les mer