Furuset hybilifiseres

Furuset hybilifiseres

24.05.20 17:40
av Christian Boe Astrup

Furuset er et pressområde, i den forstand at boligene blir flere, og boligmassen tettere og tettere. Dette skyldes ikke bare nybygg, i form av blokker, rekkehus eller villaer, men ofte også at eldre villaer ombygges til hybelhus, og at gamle "eplehager" blir tomter for nye hybelhus. Muligens lønnsomt for utbyggere, men ikke nødvendigvis noe pluss for bomiljøet. Flere leietakere som rimeligvis ikke føler særlig forpliktelse for bomiljøet, samt økt gjennomtrekk, belaster. Bildet viser et stort hus som nå er under oppføring, og som ser mer ut som hybelhus enn som ordinær bolig. Midt i et veletablert bomiljø på "gamle" Furuset.

Les mer
Hvem skal passe på veiene?

Hvem skal passe på veiene?

24.05.20 17:11
av Christian Boe Astrup

Flere av småveiene på Furuset er i privat eie - dvs at veiløpet er en del av tomten veien grenser til. Forklaringen er enkel - fra gammelt av var disse veistubbene ofte anlagt av, og senere vedlikeholdt av de boligeierne som hadde grenser opp til veien. Adkomst var stikkordet. Den lille gangstubben fra Grorudveien ned mot Maria Dehlis vei - kalt "Gamleveien", eller helt spesifikt "Bratzbakken" (se bildet) - er en slik vei. En "vel-vei". Nå er det tid for å endre dette forholdet.

Les mer