Jon Ruder style=

Jon Ruder

Leder Sekretær
Vidar Herman Noreng style=

Vidar Herman Noreng

Nestleder
Solveig Anny Hammershaug style=

Solveig Anny Hammershaug

Kasserer
Siri Fedje style=

Siri Fedje

Styremedlem
Rune Gjelberg style=

Rune Gjelberg

Styremedlem
Hege Ajer Petterson style=

Hege Ajer Petterson

Styremedlem
Anne-Cathrine Reppen style=

Anne-Cathrine Reppen

Styremedlem
Ingolf Yksnøy Sjøberg style=

Ingolf Yksnøy Sjøberg

Styremedlem