Furusetheimen - møtested og sentrum for Furuset Vel i over nitti år - er tilgjengelig for utleie - små og store arrangementer.

Dersom du ønsker å forhøre deg om betingelser eller rett og slett ønsker å reservere lokalene til ønsket tidspunkt, skal du IKKE ta kontakt med Furuset Vel, men direkte med vår samarbeidspartner, Solglimt Catering.

I tillegg til å bestyre utleie av Furusetheimen, leverer Solglimt også bevertning til de fleste anledninger og kan også hjelpe til ved tilrettelegging av etnisk mat. Hovedregelen er at det er Solglimt Catering som står for matlaging og servering ved alle arrangementer i Furusetheimen - når bevertning inngår. 

Priser for leie av Furusetheimen:
Leie hverdager kr 3000,-
Leie fredager kr 4500,-
Leie lørdager kr 5000,-
Leie søndager kr 4000,-
Du får 1000 kroner reduksjon ved to dagers leie.

Medlemmer i Furuset Vel får en rabatt på 1500 kroner alle dager. 
NB! Gjelder bare for medlemmer som har vært medlem i minimum seks måneder.

denne websiden finner du et kontaktskjema som du benytter dersom du har spørsmål tilknyttet leie, vil reservere lokalet eller inngå leieavtale. 

Dersom du henvender deg til Furuset Vel om leie av Furusetheimen vil du uansett alltid bli bedt om å ta direkte kontakt med Solglimt Catering. 

Det er dette firmaet, vår samarbeidspartner, som har oversikten!