Furusetheimen - møtested og sentrum for Furuset Vel i over nitti år - er tilgjengelig for utleie - små og store arrangementer.

Dersom du ønsker å forhøre deg om priser og øvrige betingelser, eller rett og slett ønsker å reservere lokalene til ønsket tidspunkt, skal du IKKE ta kontakt med Furuset Vel, men direkte med vår samarbeidspartner, Solglimt Catering.

I tillegg til å bestyre utleie av Furusetheimen, leverer Solglimt også bevertning til de fleste anledninger, og kan også hjelpe til ved tilrettelegging av etnisk mat. Hovedregelen er at det er Solglimt Catering som står for matlaging og servering ved alle arrangementer i Furusetheimen - når beveretning inngår. 

denne websiden finner du et kontaktskjema som du benytter dersom du har spørsmål tilknyttet leie, vil reservere lokalet eller inngå leieavtale. 

Dersom du henvender deg til Furuset Vel om leie av Furusetheimen vil du uansett alltid bli bedt om å ta direkte kontakt med Solglimt Catering. 

Det er dette firmaet, vår samarbeidspartner, som har oversikten!