200.000 kroner i tvangsmulkt for Soleglad 4

200.000 kroner i tvangsmulkt for Soleglad 4

Publisert av Jon Ruder den 30.09.20.


Her er saken: https://groruddalen.no/nyheter/200-000-kr-i-tvangsmulkt-for-a-ignorere-stoppordre/19.27106


I en kommentar til avisen sier Hege Ajer Petterson på vegne av Furuset Vel:

«Styret i Furuset Vel har engasjert seg mot utbyggingen i Soleglad 4 over lengre tid. Vi synes derfor det er svært gledelig at myndighetene nå reagerer mot det som fortoner seg som et kråkeslott i monsterformat i småhusbebyggelsen på gamle Furuset.

Det er viktig at det reageres kraftig mot ulovlig virksomhet, og det høres ut som Plan- og bygningsetaten gjør det nå. Samtidig er det med en viss undring vi registrerer at Arbeidstilsynet tidligere skal ha gitt Multi Bygg Consult forbud mot å drive næringsvirksomhet i Norge. Hva skal man med ansvarsrett hvis man ikke har lov til å drive næring, spør Hege.

Hun peker på at hvis opplysningen er riktig, kan det se ut som informasjonsflyten mellom ulike instanser i stat og kommune ikke er god nok.

Vellet ser en stor fare for at gamle Furuset – et villaområde med tradisjoner over 100 år tilbake – står i fare for å endre karakter. Det er flere utviklingstrekk som bekymrer oss, også utover eksempler som Soleglad 4. Spekulanter kjøper opp boliger, konverterer dem til hybelbygg og tjener gode penger på å leie ut til gjestearbeidere og andre som har kortere opphold i området. Furuset Vel frykter forslumming av området.»

Styret i Furuset Vel lurer dessuten nå på hva som skjer med bygget. Blir det stående, revet, solgt eller hva? Vi er ikke ferdige med denne saken. Tips oss gjerne om ting du mener har betydning.