Furuset - veikrysset som forsvant

Furuset - veikrysset som forsvant

Publisert av Christian Boe Astrup den 12.05.20. Oppdatert 24.05.20.

Riksveien har "alltid" gått gjennom Furuset - "10 kilometer fra Kristiania". I dag er det mange som hevder at prisen for effektiv samferdsel har blitt svært høy.

Riksveien har "alltid" gått gjennom Furuset - "10 kilometer fra Kristiania". I dag er det mange som hevder at prisen for effektiv samferdsel har blitt svært høy.

Ved utbyggingen forsvant "gamle" Strømsveien, i stedet ble det gravet en bred grøft som erstattet krysset Strømsveien/Furusetveien, der Furuset skole fortsatt ligger. Allerede i annen halvdel av 1960-årene foreslo Furuset Vel å bygge lokk over det fremtidige "dalføret" .

Forslaget ble utredet, på Furuset Vels initiativ og regning, og viste at et lokk ville være bertydelig billigere enn hva sentrale veimyndigheter påstod det ville koste.

Gjentakelse og passivitet

Siden har forslaget vært gjentatt med jevne mellomrom, uten å vekke annet enn kontinuerlig motstand fra nasjonale veimyndigheter, og stort sett passivitetet fra Oslo kommune. Senest, da Bystyret kommenterte Nasjonal Transportplan (NTP) våren 2020, ble planene om lokk ovver E6 forbigått i taushet. Dette til tross for at det samme bystyret for lengst har vedtatt å bygge det samme lokket. Men viljen til å omsette prat i praksis synes å være svært beskjeden. De politiske partiene skylder på dårlig økonomi, og betydningen av å prioritere t-baneutbygging i sentrum og Oslo vest. 


Fire bilder, to retninger, 60 år mellom før og nå


                                         


FØR & NÅ

 


 

Bildene er tatt så å si på samme sted, med rundt seksti års mellomrom. Vi har benyttet gamle kart i kombinasjon med GPS for å treffe fotografens plassering så nøyaktig som mulig.

Der det for seksti år siden var et travelt kryss, med lokale forretninger, skolepatruljer og buss til Lillestrøm, er det i dag samferdsel i tre etasjer, med gangbro øverst, fulgt av seks felt med E6 og underjordisk t-banetunell mellom Furuset og Lindeberg stasjoner. 

Et lokk over E6 skal selvsagt ikke gjenopprette situasjonen fra rundt 1960, men bl.a. bidra til å skjerme for støy og forurensning, samt sikre god kommunikasjon for mennesker og dyr, mellom dalbunnen og Østmarka. En kommunikasjon som i dag er ødelagt av E6-"krateret".