Furuset Vel  slår alarm

Furuset Vel slår alarm

Publisert av Christian Boe Astrup den 28.08.20.

Gamle Furuset – et villaområde med tradisjoner over 100 år tilbake - står i fare for å endre karakter. Spekulanter kjøper opp boliger, konverterer dem til hybelbygg og tjener gode penger på å leie ut til gjestearbeidere og andre som har kortere opphold i området.

Furuset Vel frykter forslumming.

 

Nylig stod Hege Ajer Petterson og Jon Ruder frem i Akers Avis Groruddalen med advarselen – og resultatet ble et større avisoppslag den 28. august (bildet).

Vi siterer fra oppslaget:

“På eiendommen Soleglad 4 har betongskallet til et bygg på 540 kvadratmeter over fire etasjer, inkludert kjeller og loft, stått som en grinende ruin i lengre tid, til stor irritasjon og sjenanse for naboene og ikke minst Furuset Vel.”

Ansvarsretten

Ansvarsrettssystemet legger ansvaret i byggesaker over til foretakene som står bak anleggs-og byggeprosessen, mot at disse erklærer ansvar, og tar ansvaret for all informasjon som sendes kommunen. På bakgrunn av denne informasjonen skal kommunen påse at alt er i orden, i tråd med reguleringsplaner, osv. Dessuten at byggesaken er tilstrekkelig ansvarsbelagt.

Det er her Furuset Vel reagerer. Flere av de seneste ombyggingsprosjektene, der staselige villaer forvandles til hybelbygg, eller rett og slett rives for å gi plass til flere nybygg på den tomten som tidligere rommet bare et, muligens to hus, medfører både en fortetting og tildels total endring av et klassisk småhus/villastrøk, noe Gamle Furuset også er er regulert som.

Kommunen, ved Plan-og Bygningsetaten, er stort sett passiv, later det til. Eller i hvert fall meget varsom med å komme med påtale eller forføyninger.

Furuset Vel frykter at ansvarsretten pulveriseres.

Soleglad 4 – et talende eksempel

Nybygget på Soleglad 4 ruver i landskapet, der det tidligere stod et lite hus. Det ser ut som et påtenkt hybelbygg, til tross for at slike neppe har noe å gjøre i et typisk villastrøk som Soleglad. Myndighetene er på sin side ganske så generelle i sine kommentarer, også til Akers avis Groruddalen.

Samtidig står anlegget på Soleglad 4 stort sett uendret. Det skjer lite, mens myndighetene utreder hvem som har ansvaret, og hva som kan gjøres. Dessuten har det sett ut som en byggeplass i mange år, uferdig og med masse rot på eiendommen. Naboene er fortvilet. Trege prosesser med mye frem og tilbake, stans og ny oppstart tærer på et nærmiljø og på tilliten til myndighetene. Tillit er fint, men ikke når den blir misbrukt.

Furuset Vel etterlyser betydelig mer handlekraft fra Plan-og bygningsetatens side, gjerne med tiltak som hjemles i Plan-og bygningsloven.

Må politikere og stat på banen?

Mye tyder på at ansvarsrettsordningen er moden for revisjon, og at lovgivende myndigheter – departement og Storting - må på banen. Slik det er nå, virker det som om det blir stadig enklere for useriøse aktører å ta seg til rette med mer eller mindre seriøse bygg-og anleggsprosjekter, uten at det treffes forføyninger som har noen virkning.

Resultatet kan meget hurtig bli en forslumming, og ødeleggelse av et bolig-og småhusområde der folk har trivdes – og fortsatt trives – i flere generasjoner.

Det kan da ikke være meningen at slikt skal ofres fordi noen få aktører skal tjene raske penger på utleie i et overopphetet boligmarked?