Furuset hybilifiseres

Furuset hybilifiseres

Publisert av Christian Boe Astrup den 24.05.20.

Furuset er et pressområde, i den forstand at boligene blir flere, og boligmassen tettere og tettere. Dette skyldes ikke bare nybygg, i form av blokker, rekkehus eller villaer, men ofte også at eldre villaer ombygges til hybelhus, og at gamle "eplehager" blir tomter for nye hybelhus. Muligens lønnsomt for utbyggere, men ikke nødvendigvis noe pluss for bomiljøet. Flere leietakere som rimeligvis ikke føler særlig forpliktelse for bomiljøet, samt økt gjennomtrekk belaster.

Furuset Vel har tatt opp flere tilfeller av det som ser ut til å være bruksendringer fra vanlig bolighus til hybelhus, og Oslo kommune har sett på saken. Men man er først og fremst opptatt av at byggeforskrifter overholdes, i mindre grad av bruken. 


Furuset har hittil vært preget av blokk-rekkehus- og småhusbebyggelse. Dette er i ferd med å endre seg. Furuset blir sånn sett mer og mer et pressområde som hyblifiseres. 

Boliger blir hybelbygg

Hyblifisering av store borettslagsleiligheter har lenge vært et erkjent problem. Foreløpig har det vakt mindre oppmerksomhet at eldre villaer oppstykkes til hybler, samt at det bygges regulære hybelhus på villatomter. I et område regulert for småhusbebyggelse er forventningen at det først og fremst er snakk om regulære boliger, og bare i mindre grad hybelutleie. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg.

Til Stortinget

Furuset Vel har tatt opp saken, med god hjelp fra stortingsrepresent Jan Bøhler, som har reist spørsmålet i Stortinget. Dette har resultert i flere presseoppslag, bl.a. i Dagsavisen den 10. mars 2020. Vi kommer til å følge saken nøye også i fortsettelsen, både for å sikre at byggeforskrifter respekteres, men også for å sikre at bomiljøet på Furuset ikke kommer i konflikt med de planer og intensjoner som ligger til grunn for de reguleringsvedtak som er gjort i vårt boligmiljø.