Ta ansvar for Gamleveien/Bratzbakken

Ta ansvar for Gamleveien/Bratzbakken

Publisert av Christian Boe Astrup den 12.06.20.

Furuset Vel har i lengre tid forsøkt å få Oslo kommune til å ta ansvar for brøyting og vedlikehold av noen eldre, private veier som for lengst er offentlige, i gavnet om ikke i navnet.

Foreløpig uten annet resultat enn at myndighetene, nærmere bestemt Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, bare har avvist saken med standardformuleringer om at man vanskelig kan overta ansvaret for alle de såkalte "vel-veiene" som finnes. Det er altfor mange, og altfor mange er i en for dårlig forfatning til at kommunen kan bekoste opprusting til godkjent standard.

Furuset Vel har forsøkt å få politikerne på banen, men etter å ha støttet saken i et brev, for så å bli avvist av Byrådsavdelingen, har politikere og Bydel Alna sendt saken tilbake til Furuset Vel. 

Vi forsøker oss på nytt, denne gang med anmodning om en spesiell vei - Gamleveien som på folkemunne heter Bratzbakken. Helt konkret dreier det seg om en gangvei som brukes mye av myke trafikanter, ikke minst vinterstid. Men etter at privat initiert brøyting har opphørt, er det nå ingen som passer veien. Store deler av året er den direkte ufremkommelig. Det er nettopp dette veistykket som Furuset Vel ber kommunen om å overta ansvaret for.

Standard-argumentet om at det blir for dyrt, og at kommunen ikke kan påkoste opprusting holder ikke i dette tilfellet. I tilknytning til Groruddalssatsningen ble veien grundig opprustet, med nytt asfaltdekke og rekkverk. Det er altså intet økonomisk i veien for at kommunen kan overta ansvaret. 

Brevet fra Furuset Vel er sendt. 

Nå venter vi på svaret.