Trygve Lie - verdensborgeren fra Grorudveien

Trygve Lie - verdensborgeren fra Grorudveien

Publisert av Christian Boe Astrup den 18.05.20. Oppdatert 26.05.20.

Trygve Lie Lie var født i Kristiania, men flyttet til Grorud i det daværende Aker som seksåring, og vokste opp i Grorudveien 52. Her drev moren kafe - bygningen står fortsatt. Som voksen ble Lie den første generalsekretæren i FN. Han fikk sitt eget minnesmerke i 1994, et kvart hundreår etter sin død i 1968. På Trygve Lies plass, like ved Trygve Lies bro over E6, og like foran Furuset senter.

Trygve Lie utdannet seg som jurist, og ble tidlig aktiv i arbeiderbevegelsen både som politiker og advokat. Allerede i 1915 var han sekretær i Aker Asrbeiderparti og  forretningsfører i Grorud trygdekasse. Senere steg han i gradene, ble justisminister i 1935 og var stortingsrepresant fra 1937. Fra 1920 bodde han i et hus ved krysset Gamleveien/Grorudveien på Furuset, inntil han i 1940 måtte flykte sammen med resten av regjeringen. Etter fem år i London kom han tilbake til Oslo, men bare for ca et år. 

 Trygve Lies bolig i Gamleveien 9, 1920 -1940 - foto: Christian Boe Astrup

I 1946 ble han valgt som den første generalsekretæren i FN, et verv han hadde til 1953. Han kom til å prege organisasjonen i betydelig grad, ikke minst i arbeidet med å etablere en administrativ og politisk struktur for FN, og gjennom bygging og utsmykking av FN-hovedkvarteret i New York, der norske kunstnere spilte enm viktig rolle.

i 1987 etablerte Oslo kommune en komite som skulle medvirke til å få oppført et minnesmerke for Trygve Lie. Komiteen sendte ut en innbydelse til å delta i innsamling for å finansiere minnesmerket. 

Den ferdige statuen, som ble laget av Nico Widerberg, ble avduket i 1994, og står foran Furuset senter. Plassen foran statuen fikk samtidig navnet Trygve Lies plass. 

Trygve Lie hadde neppe noe særlig forhold til akkurat dette stedet - i hans tid på Furuset, mellom 1920 og 1940, var dette dyket mark - sannsynligvis har han krysset den fremtidige plassen som bærer hans navn på ski, på vei til eller fra Østmarka.