Velkommen til Furuset Vel

Velkommen til Furuset Vel

Publisert av Christian Boe Astrup den 12.05.20. Oppdatert 24.05.20.

Furuset Vel ble stiftet 17. februar 1912.
I dag har Velet nær 200 medlemmer - det store flertallet er bosatt på Furuset, i bydel Alna, Oslo kommune.
Furusetheimen ble åpnet 5. februar 1927, og har siden vært sentrum for Furuset Vel.
Furusetheimen har dessuten en nittiårig tradisjon som kinolokale, en tradisjon som videreføres i dag med fulldigitalisert visningsutstyr.

Salen i Furusetheimen - nymalt med nytt gulv. Og snart er hele kjøkken-anlegget fornyet.

Furusetheimen leies ut til sluttede selskaper, i samarbeid med cateringfirmaet Solglimt.

Furuset Vel ledes av et styre som velges av årsmøtet for to år. Halvparten av styret fornyes hvert år.

Furuset Vels formål er å fremme medlemmenes interesser i bydelen og kommunen, samt ta vare på og styrke Furusets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.

 Styret samarbeider med andre lokale foreninger og institusjoner. Furuset Vel ivaretar dessuten felles interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 

Furuset vel engasjerer seg også i arbeidet med en rekke aktuelle problemstillinger, prosjekter og planer.

Aktivitetene til Furuset Vel beskrives best og mest treffende i årsmeldingene som utarbeides hvert år. Nedenfor de siste ti årsmeldingene:  

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2018

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2017

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2016

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2015

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2014

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2013

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2012

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2011

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2010

ÅRSMELDING FOR KALENDERÅRET 2009